Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Istituto

 

Istituto
Az öt kontinens nagyvárosaiban működő mintegy kilencven Olasz Kultúrintézet ideális találkozási pontként és tapasztalatcserére alkalmas helyként szolgál mind az értelmiségiek, művészek, kulturális szakemberek, mind pedig azon olasz és külföldi érdeklődők számára, akik országunkkal kapcsolatba szeretnének lépni, vagy már meglévő kapcsolatukat szeretnék ápolni.

Az Olasz Kultúrintézet nem csupán egy Olaszországot reprezentáló intézményként, az ország berendezkedésével kapcsolatos aktuális információk (“Sistema Paese” program) forrásaként, a kulturális együttműködést elősegítő kezdeményezések központjaként van jelen, hanem immár alapvető vonatkozási ponttá vált a külföldön élő olasz közösségek számára, és igyekszik megfelelni az olasz kultúra iránti világszerte növekvő érdeklődésnek.

A nagykövetségek és konzulátusok munkáját támogató olasz kultúrintézetek a legmegfelelőbb eszközökkel népszerűsítik az Itáliáról mint a klasszikus kortól napjainkig terjedő kulturális hagyományt megőrző, ápoló és terjesztő országról alkotott képet.

A különböző művészeti területeket (képzőművészet, zene, filmművészet, színház, tánc, divat, design, fotóművészet) átfogó kulturális rendezvények szervezésén túl az olasz kultúrintézetek

  • az érdeklődők számára lehetőséget adnak arra, hogy tanfolyamok keretében megismerhessék az olasz nyelvet és kultúrát, könyvtárhasználatot biztosítanak, valamint publikációkat, módszertani segédanyagot kínálnak;
  • megteremtik azokat a kapcsolatokat és előfeltételeket, amelyek révén az olasz szakemberek beilleszkedhetnek a nemzetközi szintű kulturális kapcsolatrendszerbe és cserefolyamatokba;
  • információkkal és logisztikai háttérrel látják el az olasz és magyar köz- valamint magánszféra kulturális szakembereit;
  • támogatják a demokrácia és a nemzetközi szolidaritás elvein alapuló kulturális párbeszédet elősegítő kezdeményezéseket.

33